شماره حساب 836-800-1218030-1
شماره كارت 0301 1218 8611 6219
شناسه شبا IR32 0560 0836 8000 1218 0300 01
پرداخت آنلاين* درگاه پرداخت الكترونيك بانك سامان

* :نكات مهم

پرداخت آنلاين براي مشترياني مقدور است كه دارنده كارت عابر بانك سامان مي باشند، درغير اينصورت از طريق پرداخت كارت به كارت يا واريز فيش نقدي اقدام به واريز وجه نماييد

براي پرداخت آنلاين توسط كارت هاي عضو شبكه شتاب، كارت شما ميبايست قابليت پرداخت اينترنتي (داراي رمز دوم اينترنتي) را داشته باشد

پس از پرداخت وجه به هر طريق، لطفاً از بخش ثبت فيش نقدي اطلاعات مربوط به پرداخت خود را در اسرع وقت براي ما ارسال نماييد... با تشكر

<<< بازگشت به فروشگاه آبي من