(حداکثر حجم مجاز پانصد كيلو بایت می باشد . فایل های مجاز rar, zip, pdf, jpg)