ماكت خودروهاي سنگين صفحه اصلی :: ماكت انواع خودروهاي سبك و سنگين :: ماكت خودروهاي سنگين

  

بازديد كننده محترم، لطفاً براي آگاهي از موجودي كالا و قيمت روز لطفاً تماس حاصل فرماييد...

 

جستجوی اقلام بر اساس پارامتر
نام:
قیمت: از تومان
تا تومان
ابعاد:
تأمين كننده:كاميون حمل حيوانات بنز آكتروس اطلاعات بیشتر...كاميون حمل حيوانات بنز آكتروس

• نسبت سايز: 1:50

•  برند: سيكو (siku)

•  كشور سازنده: چين (تحت ليسانس siku آلمان)


(تعداد رای: 18)
اطلاعات بیشتر...

 

< كالا را انتخاب كنيد...

 

كاميون حمل خودرو مان اطلاعات بیشتر...كاميون حمل خودرو مان

• نسبت سايز: 1:50

•  برند: سيكو (siku)

•  كشور سازنده: چين (تحت ليسانس siku آلمان)


(تعداد رای: 66)
اطلاعات بیشتر...

 

< كالا را انتخاب كنيد...

 

كشنده كفي مان اطلاعات بیشتر...كشنده كفي مان

• نسبت سايز: 1:50

•  برند: سيكو (siku)

•  كشور سازنده: چين (تحت ليسانس siku آلمان)


(تعداد رای: 10)
اطلاعات بیشتر...

 

< كالا را انتخاب كنيد...

 

كشنده كفي اسكانيا + لودر ليبهر اطلاعات بیشتر...كشنده كفي اسكانيا + لودر ليبهر

• نسبت سايز: 1:50

•  برند: سيكو (siku)

•  كشور سازنده: چين (تحت ليسانس siku آلمان)


(تعداد رای: 31)
اطلاعات بیشتر...

 

< كالا را انتخاب كنيد...

 

كشنده كفي مان + بيل مكانيكي اطلاعات بیشتر...كشنده كفي مان + بيل مكانيكي

• نسبت سايز: 1:50

•  برند: سيكو (siku)

•  كشور سازنده: چين (تحت ليسانس siku آلمان)


(تعداد رای: 11)
اطلاعات بیشتر...

 

< كالا را انتخاب كنيد...

 

كشنده بنز اكتروس + حمل زباله و نخاله اطلاعات بیشتر...كشنده بنز اكتروس + حمل زباله و نخاله

• نسبت سايز: 1:50

•  برند: سيكو (siku)

•  كشور سازنده: چين (تحت ليسانس siku آلمان)


(تعداد رای: 20)
اطلاعات بیشتر...

 

< كالا را انتخاب كنيد...

 

كشنده كفي مان + لودر ليبهر اطلاعات بیشتر...كشنده كفي مان + لودر ليبهر

• نسبت سايز: 1:87

•  برند: سيكو (siku)

•  كشور سازنده: چين (تحت ليسانس siku آلمان)


(تعداد رای: 12)
اطلاعات بیشتر...

 

< كالا را انتخاب كنيد...

 

كشنده كفي مان + بيل مكانيكي ليبهر اطلاعات بیشتر...كشنده كفي مان + بيل مكانيكي ليبهر

• نسبت سايز: 1:87

•  برند: سيكو (siku)

•  كشور سازنده: چين (تحت ليسانس siku آلمان)


(تعداد رای: 18)
اطلاعات بیشتر...

 

< كالا را انتخاب كنيد...

 

كمپرسي كشنده اسكانيا + كفي و بولوزر اطلاعات بیشتر...كمپرسي كشنده اسكانيا + كفي و بولوزر

• نسبت سايز: 1:87

•  برند: سيكو (siku)

•  كشور سازنده: چين (تحت ليسانس siku آلمان)


(تعداد رای: 22)
اطلاعات بیشتر...

 

< كالا را انتخاب كنيد...

 

كاميون كشنده كفي ماك + هلي كوپتر اطلاعات بیشتر...كاميون كشنده كفي ماك + هلي كوپتر

• نسبت سايز: 1:87

•  برند: سيكو (siku)

•  كشور سازنده: چين (تحت ليسانس siku آلمان)


(تعداد رای: 12)
اطلاعات بیشتر...

 

< كالا را انتخاب كنيد...

 

كاميون حمل بار اكتروس اطلاعات بیشتر...كاميون حمل بار اكتروس

• نسبت سايز: 1:50

•  برند: جوآل (JoaL)

•  كشور سازنده: اسپانيا


(تعداد رای: 11)
اطلاعات بیشتر...

 

< كالا را انتخاب كنيد...

 

كاميون حمل بار رنو كراكس اطلاعات بیشتر...كاميون حمل بار رنو كراكس

• نسبت سايز: 1:50

•  برند: جوآل (JoaL)

•  كشور سازنده: اسپانيا


(تعداد رای: 7)
اطلاعات بیشتر...

 

< كالا را انتخاب كنيد...

 

كاميون حمل بار مسقف داف اطلاعات بیشتر...كاميون حمل بار مسقف داف

• نسبت سايز: 1:50

•  برند: جوآل (JoaL)

•  كشور سازنده: اسپانيا


(تعداد رای: 5)
اطلاعات بیشتر...

 

< كالا را انتخاب كنيد...

 

كاميون كمپرسي رنو كراكس اطلاعات بیشتر...كاميون كمپرسي رنو كراكس

• نسبت سايز: 1:50

•  برند: جوآل (JoaL)

•  كشور سازنده: اسپانيا


(تعداد رای: 10)
اطلاعات بیشتر...

 

< كالا را انتخاب كنيد...

 

كاميون كمپرسي ولوو اطلاعات بیشتر...كاميون كمپرسي ولوو

• نسبت سايز: 1:50

•  برند: جوآل (JoaL)

•  كشور سازنده: اسپانيا


(تعداد رای: 15)
اطلاعات بیشتر...

 

< كالا را انتخاب كنيد...

 

كشنده كفي اينترنشنال اطلاعات بیشتر...كشنده كفي اينترنشنال

• نسبت سايز: 1:50

•  برند: جوآل (JoaL)

•  كشور سازنده: اسپانيا


(تعداد رای: 6)
اطلاعات بیشتر...

 

< كالا را انتخاب كنيد...

 

كشنده اينترناشنال + هلي كوپتر اطلاعات بیشتر...كشنده اينترناشنال + هلي كوپتر

• نسبت سايز: 1:50

•  برند: جوآل (JoaL)

•  كشور سازنده: اسپانيا


(تعداد رای: 2)
اطلاعات بیشتر...

 

< كالا را انتخاب كنيد...

 

كمرشكن ولوو FH-12 اطلاعات بیشتر...كمرشكن ولوو FH-12

• نسبت سايز: 1:50

•  برند: جوآل (JoaL)

•  كشور سازنده: اسپانيا


(تعداد رای: 19)
اطلاعات بیشتر...

 

< كالا را انتخاب كنيد...

 

تريلي حمل سيمان ولوو FH-12 اطلاعات بیشتر...تريلي حمل سيمان ولوو FH-12

• نسبت سايز: 1:50

•  برند: جوآل (JoaL)

•  كشور سازنده: اسپانيا


(تعداد رای: 7)
اطلاعات بیشتر...

 

< كالا را انتخاب كنيد...

 

تريلي حمل بار ولوو FH-12 اطلاعات بیشتر...تريلي حمل بار ولوو FH-12

• نسبت سايز: 1:50

•  برند: جوآل (JoaL)

•  كشور سازنده: اسپانيا


(تعداد رای: 32)
اطلاعات بیشتر...

 

< كالا را انتخاب كنيد...

 

تريلي تانكر ولوو FH-12 اطلاعات بیشتر...تريلي تانكر ولوو FH-12

• نسبت سايز: 1:50

•  برند: جوآل (JoaL)

•  كشور سازنده: اسپانيا


(تعداد رای: 38)
اطلاعات بیشتر...

 

< كالا را انتخاب كنيد...

 

كمرشكن ولوو FH-12 + غلطك اطلاعات بیشتر...كمرشكن ولوو FH-12 + غلطك

• نسبت سايز: 1:50

•  برند: جوآل (JoaL)

•  كشور سازنده: اسپانيا


(تعداد رای: 6)
اطلاعات بیشتر...

 

< كالا را انتخاب كنيد...

 

كمرشكن ولوو FH-12 + لودر اطلاعات بیشتر...كمرشكن ولوو FH-12 + لودر

• نسبت سايز: 1:50

•  برند: جوآل (JoaL)

•  كشور سازنده: اسپانيا


(تعداد رای: 21)
اطلاعات بیشتر...

 

< كالا را انتخاب كنيد...

 

تريلي حمل كانتينر ولوو FH-12-460 اطلاعات بیشتر...تريلي حمل كانتينر ولوو FH-12-460

• نسبت سايز: 1:50

•  برند: جوآل (JoaL)

•  كشور سازنده: اسپانيا


(تعداد رای: 7)
اطلاعات بیشتر...

 

< كالا را انتخاب كنيد...

 

تريلي حمل بار داف XF اطلاعات بیشتر...تريلي حمل بار داف XF

• نسبت سايز: 1:50

•  برند: جوآل (JoaL)

•  كشور سازنده: اسپانيا


(تعداد رای: 10)
اطلاعات بیشتر...

 

< كالا را انتخاب كنيد...

 

تريلي حمل سيمان داف XF اطلاعات بیشتر...تريلي حمل سيمان داف XF

• نسبت سايز: 1:50

•  برند: جوآل (JoaL)

•  كشور سازنده: اسپانيا


(تعداد رای: 7)
اطلاعات بیشتر...

 

< كالا را انتخاب كنيد...

 

تريلي حمل بار داف 95XF اطلاعات بیشتر...تريلي حمل بار داف 95XF

• نسبت سايز: 1:50

•  برند: جوآل (JoaL)

•  كشور سازنده: اسپانيا


(تعداد رای: 8)
اطلاعات بیشتر...

 

< كالا را انتخاب كنيد...

 

تريلي تانكر داف 95XF اطلاعات بیشتر...تريلي تانكر داف 95XF

• نسبت سايز: 1:50

•  برند: جوآل (JoaL)

•  كشور سازنده: اسپانيا


(تعداد رای: 18)
اطلاعات بیشتر...

 

< كالا را انتخاب كنيد...

 

تريلي كفي حمل بار داف 95XF اطلاعات بیشتر...تريلي كفي حمل بار داف 95XF

• نسبت سايز: 1:50

•  برند: جوآل (JoaL)

•  كشور سازنده: اسپانيا


(تعداد رای: 16)
اطلاعات بیشتر...

 

< كالا را انتخاب كنيد...

 

تريلي حمل كانتينر داف 95XF اطلاعات بیشتر...تريلي حمل كانتينر داف 95XF

• نسبت سايز: 1:50

•  برند: جوآل (JoaL)

•  كشور سازنده: اسپانيا


(تعداد رای: 5)
اطلاعات بیشتر...

 

< كالا را انتخاب كنيد...

 

تريلي حمل بار ولوو FH-12 دوبل اطلاعات بیشتر...تريلي حمل بار ولوو FH-12 دوبل

• نسبت سايز: 1:50

•  برند: جوآل (JoaL)

•  كشور سازنده: اسپانيا


(تعداد رای: 9)
اطلاعات بیشتر...

 

< كالا را انتخاب كنيد...

 

تريلي حمل سيلو ولوو FH-12 اطلاعات بیشتر...تريلي حمل سيلو ولوو FH-12

• نسبت سايز: 1:50

•  برند: جوآل (JoaL)

•  كشور سازنده: اسپانيا


(تعداد رای: 18)
اطلاعات بیشتر...

 

< كالا را انتخاب كنيد...

 

تريلي حمل زباله و نخاله داف XF اطلاعات بیشتر...تريلي حمل زباله و نخاله داف XF

• نسبت سايز: 1:50

•  برند: جوآل (JoaL)

•  كشور سازنده: اسپانيا


(تعداد رای: 11)
اطلاعات بیشتر...

 

< كالا را انتخاب كنيد...

 

تريلي حمل سيمان ولوو FH-12 اطلاعات بیشتر...تريلي حمل سيمان ولوو FH-12

• نسبت سايز: 1:50

•  برند: جوآل (JoaL)

•  كشور سازنده: اسپانيا


(تعداد رای: 9)
اطلاعات بیشتر...

 

< كالا را انتخاب كنيد...

 

تريلي حمل بار مرسدس اكتروس دوبل اطلاعات بیشتر...تريلي حمل بار مرسدس اكتروس دوبل

• نسبت سايز: 1:50

•  برند: جوآل (JoaL)

•  كشور سازنده: اسپانيا


(تعداد رای: 6)
اطلاعات بیشتر...

 

< كالا را انتخاب كنيد...

 

تريلي حمل ماشين آلات JCBمرسدس اكتروس اطلاعات بیشتر...تريلي حمل ماشين آلات JCBمرسدس اكتروس

• نسبت سايز: 1:50

•  برند: جوآل (JoaL)

•  كشور سازنده: اسپانيا


(تعداد رای: 12)
اطلاعات بیشتر...

 

< كالا را انتخاب كنيد...

 

تريلي حمل بار مرسدس اكتروس (A) اطلاعات بیشتر...تريلي حمل بار مرسدس اكتروس (A)

• نسبت سايز: 1:50

•  برند: جوآل (JoaL)

•  كشور سازنده: اسپانيا


(تعداد رای: 2)
اطلاعات بیشتر...

 

< كالا را انتخاب كنيد...

 

تريلي حمل بار مرسدس اكتروس (B) اطلاعات بیشتر...تريلي حمل بار مرسدس اكتروس (B)

• نسبت سايز: 1:50

•  برند: جوآل (JoaL)

•  كشور سازنده: اسپانيا


(تعداد رای: 7)
اطلاعات بیشتر...

 

< كالا را انتخاب كنيد...

 

تريلي تانكر مرسدس اكتروس اطلاعات بیشتر...تريلي تانكر مرسدس اكتروس

• نسبت سايز: 1:50

•  برند: جوآل (JoaL)

•  كشور سازنده: اسپانيا


(تعداد رای: 21)
اطلاعات بیشتر...

 

< كالا را انتخاب كنيد...

 

تريلي حمل زباله و نخاله مرسدس اكتروس اطلاعات بیشتر...تريلي حمل زباله و نخاله مرسدس اكتروس

• نسبت سايز: 1:50

•  برند: جوآل (JoaL)

•  كشور سازنده: اسپانيا


(تعداد رای: 12)
اطلاعات بیشتر...

 

< كالا را انتخاب كنيد...

 

تريلي حمل سيمان مرسدس بنز اكتروس اطلاعات بیشتر...تريلي حمل سيمان مرسدس بنز اكتروس

• نسبت سايز: 1:50

•  برند: جوآل (JoaL)

•  كشور سازنده: اسپانيا


(تعداد رای: 7)
اطلاعات بیشتر...

 

< كالا را انتخاب كنيد...

 

تريلي حمل بار داف XF اطلاعات بیشتر...تريلي حمل بار داف XF

• نسبت سايز: 1:50

•  برند: جوآل (JoaL)

•  كشور سازنده: اسپانيا


(تعداد رای: 10)
اطلاعات بیشتر...

 

< كالا را انتخاب كنيد...

 

تريلي حمل بار داف XF  دوبل اطلاعات بیشتر...تريلي حمل بار داف XF دوبل

• نسبت سايز: 1:50

•  برند: جوآل (JoaL)

•  كشور سازنده: اسپانيا


(تعداد رای: 9)
اطلاعات بیشتر...

 

< كالا را انتخاب كنيد...

 

تريلي يخچال دار رنو (MAGNUM) اطلاعات بیشتر...تريلي يخچال دار رنو (MAGNUM)

• نسبت سايز: 1:50

•  برند: جوآل (JoaL)

•  كشور سازنده: اسپانيا


(تعداد رای: 8)
اطلاعات بیشتر...

 

< كالا را انتخاب كنيد...

 

تريلي حمل بار رنو با برند ميشلن (A) اطلاعات بیشتر...تريلي حمل بار رنو با برند ميشلن (A)

• نسبت سايز: 1:50

•  برند: جوآل (JoaL)

•  كشور سازنده: اسپانيا


(تعداد رای: 5)
اطلاعات بیشتر...

 

< كالا را انتخاب كنيد...

 

تريلي حمل بار رنو با برند ميشلن (B) اطلاعات بیشتر...تريلي حمل بار رنو با برند ميشلن (B)

• نسبت سايز: 1:50

•  برند: جوآل (JoaL)

•  كشور سازنده: اسپانيا


(تعداد رای: 11)
اطلاعات بیشتر...

 

< كالا را انتخاب كنيد...

 

تريلي حمل بار ولوو FH-12 اطلاعات بیشتر...تريلي حمل بار ولوو FH-12

• نسبت سايز: 1:50

•  برند: جوآل (JoaL)

•  كشور سازنده: اسپانيا


(تعداد رای: 14)
اطلاعات بیشتر...

 

< كالا را انتخاب كنيد...

 

تريلي حمل بار اسكانيا اطلاعات بیشتر...تريلي حمل بار اسكانيا

• نسبت سايز: 1:50

•  برند: جوآل (JoaL)

•  كشور سازنده: اسپانيا


(تعداد رای: 39)
اطلاعات بیشتر...

 

< كالا را انتخاب كنيد...

 

تريلي يخچال دار مان V8 اطلاعات بیشتر...تريلي يخچال دار مان V8

• نسبت سايز: 1:50

•  برند: جوآل (JoaL)

•  كشور سازنده: اسپانيا


(تعداد رای: 10)
اطلاعات بیشتر...

 

< كالا را انتخاب كنيد...

 

تريلي حمل بار مان V8 اطلاعات بیشتر...تريلي حمل بار مان V8

• نسبت سايز: 1:50

•  برند: جوآل (JoaL)

•  كشور سازنده: اسپانيا


(تعداد رای: 7)
اطلاعات بیشتر...

 

< كالا را انتخاب كنيد...

 

تريلي حمل بار رنو (MAGNUM) اطلاعات بیشتر...تريلي حمل بار رنو (MAGNUM)

• نسبت سايز: 1:50

•  برند: جوآل (JoaL)

•  كشور سازنده: اسپانيا


(تعداد رای: 8)
اطلاعات بیشتر...

 

< كالا را انتخاب كنيد...

 

تريلي حمل بار ايوكو (STRALIS) اطلاعات بیشتر...تريلي حمل بار ايوكو (STRALIS)

• نسبت سايز: 1:50

•  برند: جوآل (JoaL)

•  كشور سازنده: اسپانيا


(تعداد رای: 6)
اطلاعات بیشتر...

 

< كالا را انتخاب كنيد...